رویداد کاوش

گلخانه های آب کشت

۲۷ بهمن ۱۴۰۱ تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۲- دوره فعالیت برای حل مسئله و دوره توانمندسازی

آغاز رویداد
about

رویداد رقابتی مسئله محور

گلخانه های آب کشت

در چارچوب طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان

رویدادهای رقابتی مسئله‌محور، به منظور حل مسائل صنعت و جامعه با استفاده از توان دانشجویان، دانش‌آموختگان و متخصصان از یک‌سو و از سوی دیگر، آشنایی آنان با نیازها و مسائل واقعی کشور و ترغیب آنان برای تلاش به منظور حل این مسائل، برگزار می شوند. در این راستا، بنیاد ملی نخبگان نیز از برگزاری رویدادهای رقابتی مسئله‌محور و تیم‌های تشکیل‌یافته برای حل مسئله‌های صنعت و جامعه حمایت می کند.

رویداد رقابتی مسئله محور، مسابقه ای علمی – تیمی  است که در قالب تیم هایی در مدت معین برای ارائه خط مشی و راه حل یک یا چند مسئله مشخص، در چارچوب مقررات رویداد، به رقابت با یکدیگر می پردازند.

تیم ها متشکل از گروهی از دانشجویان و دانش آموختگان مستعد و مرتبط با مسئله می باشند که برای شرکت در رویداد رقابتی دور هم جمع شده اند و برای پیدا نمودن راه حل مسئله مطروحه تشکیل گروه داده اند.

در همین راستا بنابر احصاء نیاز در حوزه کشاورزی و گلخانه های آب کشت، مسئله ای مطرح شده است که علاقه مندان می توانند با توجه به اصول و قوانین مربوطه تشکیل گروه داده و ضمن ثبت نام در رویداد رقابتی مسئله محور با عنوان "کاوش" برای مسئله مربوطه، راه حل مناسب پیدا نموده و تشکیل گروه داده و از مزایای این طرح بهره مند شوند.

فرآیند رویداد رقابتی مسئله محور با عنوان "کاوش" با محوریت گلخانه های آب کشت در سه مرحله صورت خواهد گرفت؛ در مرحله اول تیم های متقاضی ضمن ثبت نام در سایت و غربالگری اولیه؛ با صورت مسئله بطور کامل آشنا شده و در مرحله دوم در یک دوره توانمندسازی چهار ماهه (برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره تخصصی کشاورزی و عمومی کسب و کار از طرف منتورها) اقدام به فعالیت برای پیدا کردن راه حل مسئله می نمایند. در نهایت در مرحله سوم در یک مسابقه علمی - کاربردی در حضور داوران نسبت به ارائه راه حل ها اقدام می نمایند.

 

امتیازات برگزیدگان

جوایز نقدی

اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان برای تیم های برگزیده

امتیاز نخبگانی و استخدام

اختصاص امتیاز فعالیت نخبگانی و استخدام اعضای تیم های برگزیده در شرکت حامی درصورت تمایل متقاضی

حمایت از تشکیل واحد فناور

پذیرش در مرکز نوآوری و توسعه تعاون و دهکده علم و فناوری کشاورزی آذربایجان شرقی

لیست منتورها

دکتر اکبر حسنی

منتور تخصصی کشاورزی

دکتر نگار ولی زاده

منتور تخصصی کشاورزی

دکتر رحیم مطلبی فرد

منتور تخصصی کشاورزی

دکتر اصغر فرج نیا

منتور تخصصی کشاورزی

مهندس صدقعلی زمانی

منتور تخصصی کشاورزی

دکتر بلال عسگری

منتور کسب و کار

دکتر سالار همتی

منتور کسب و کار

میرنریمان یوزباشی

منتور کسب و کار

مهدی حسن زاده

منتور کسب و کار

برنامه رویداد

فراخوان عمومی رویداد و جذب و پذیرش تیم ها- برگزاری دوره اولیه رویداد

موقعیت: متعاقباً اعلام می گردد.

تشریح موضوعات مختلف در خصوص جزئیات رویداد، قوانین حاکم بر رویداد، تشریح نحوه برگزاری دوره های آموزشی، خدمات منتورینگ، نحوه تعامل و ارتباط دوسویه گروه ها با دبیرخانه و همچنین داوری دستاوردهای نهایی گروها

موقعیت: آدرس لینک مجازی جهت حضور در جلسه بصورت پیامک برای تمامی اعضا گروه ها ارسال می گردد.

برگزاری دوره های توانمندسازی تخصصی کشاورزی و کسب و کار (دوره های آموزشی و منتورینگ)

موقعیت: متعاقباً اعلام می گردد.

داوری رویداد رقابتی و اجرای برنامه های مربوط به استمرار فعالیت های تیم های منتخب

موقعیت: متعاقباً اعلام می گردد.

حامیان رویداد

sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor
sponsor

هزینه برای ثبت نام هر تیم

تومان۴۵۰۰۰۰

  • شرکت در رویداد
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کشاورزی و کسب و کار
  • مشاوره و منتورینگ کشاورزی و کسب و کار
  • پذیرایی و اسکان در رویداد نهایی
  • ارائه گواهی نامه حضور در رویداد و دوره های آموزشی
ثبت نام