New

اطلاعیه شماره یک

اطلاعیه شماره یک دبیرخانه رویداد کاوش

به اطلاع کلیه ثبت کنندگان عزیز می رساند؛ اولین روز رویداد رقابتی مسئله محور بنیاد ملی نخبگان طرح گلخانه های آب کشت با عنوان "کاوش" با محوریت تشریح دقیق رویداد برای شرکت کنندگان، ارائه تقویم رویداد و معرفی منتورها، روز پنجشنبه، مورخه 27 بهمن ماه 1401  از ساعت 9 تا 12 بصورت مجازی برگزار خواهد شد.
حضور تمامی اعضا گروه ها در این برنامه الزامی می باشد.
آدرس لینک ورود به صفحه مجازی مربوطه برای اعضا گروه ها ارسال خواهد شد.