رویداد رقابتی مسئله محور

 

گلخانه های آب کشت

 

در چارچوب طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان

 

رویدادهای رقابتی مسئله‌محور، به منظور حل مسائل صنعت و جامعه با استفاده از توان دانشجویان، دانش‌آموختگان و متخصصان از یک‌سو و از سوی دیگر، آشنایی آنان با نیازها و مسائل واقعی کشور و ترغیب آنان برای تلاش به منظور حل این مسائل، برگزار می شوند. در این راستا، بنیاد ملی نخبگان نیز از برگزاری رویدادهای رقابتی مسئله‌محور و تیم‌های تشکیل‌یافته برای حل مسئله‌های صنعت و جامعه حمایت می کند.

رویداد رقابتی مسئله محور، مسابقه ای علمی – تیمی  است که در قالب تیم هایی در مدت معین برای ارائه خط مشی و راه حل یک یا چند مسئله مشخص، در چارچوب مقررات رویداد، به رقابت با یکدیگر می پردازند.

تیم ها متشکل از گروهی از دانشجویان و دانش آموختگان مستعد و مرتبط با مسئله می باشند که برای شرکت در رویداد رقابتی دور هم جمع شده اند و برای پیدا نمودن راه حل مسئله مطروحه تشکیل گروه داده اند.

در همین راستا بنابر احصاء نیاز در حوزه کشاورزی و گلخانه های آب کشت، مسئله ای مطرح شده است که علاقه مندان می توانند با توجه به اصول و قوانین مربوطه تشکیل گروه داده و ضمن ثبت نام در رویداد رقابتی مسئله محور با عنوان "کاوش" برای مسئله مربوطه، راه حل مناسب پیدا نموده و تشکیل گروه داده و از مزایای این طرح بهره مند شوند.

فرآیند رویداد رقابتی مسئله محور با عنوان "کاوش" با محوریت گلخانه های آب کشت در سه مرحله صورت خواهد گرفت؛ در مرحله اول تیم های متقاضی ضمن ثبت نام در سایت و غربالگری اولیه؛ با صورت مسئله بطور کامل آشنا شده و در مرحله دوم در یک دوره توانمندسازی چهار ماهه (برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره تخصصی کشاورزی و عمومی کسب و کار از طرف منتورها) اقدام به فعالیت برای پیدا کردن راه حل مسئله می نمایند. در نهایت در مرحله سوم در یک مسابقه علمی - کاربردی در حضور داوران نسبت به ارائه راه حل ها اقدام می نمایند.

برای تیم ها و گروه های منتخب که راه حل های قابل قبول گروه داوری را ارائه کرده اند؛ مزایایی در نظر گرفته شده است. از جمله این مزایا و امتیازات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اهداء جوایز نقدی برای گروه های منتخب
  • استخدام در شرکت حامی
  • اختصاص امتیاز فعالیت نخبگانی
  • حمایت از تشکیل و توسعه واحد فناور در قالب مرکز نوآوری و دهکده فناوری و نوآوری تخصصی کشاورزی
  • خدمات توانمندسازی از جمله؛ مشاوره و دوره های آموزشی تخصصی کشاورزی و عمومی کسب و کار از طرف منتورها و اساتید مجرب در طول دوره توانمندسازی
  • ارائه گواهی نامه های معتبر برای دوره های طی شده و همچنین گواهینامه پایان دوره
  • ایجاد ارتباط هدفمند و مشخص با سایر بازیگران زیست بوم نوآوری و فناوری

در زیر مسئله ای تعریف شده است که مخاطبین گرانقدر برای شرکت در این رویداد رقابتی، اقدام به پیدا نمودن راه حل های مختلف حل مسئله مربوطه خواهند پرداخت:

 

 

 

 

    عنوان نمونه

 

عنوان کلیدی

سبزیجات برگی

گیاهان دارویی

گشنیز

جعفری

ریحان

نعناع فلفلی

آویشن

اسطوخودوس

نور

بررسی مقادیر زاویه تابش، نوع ال ای دی و میزان شدت نور به کار رفته در سیستم نور مصنوعی رشد گیاه و اثر آن در تقلیل زمان رشد گیاه و بهره وری سیستم از لحاظ افزایش تولید در واحد سطح

بررسی مقادیر زاویه تابش، نوع ال ای دی و میزان شدت نور به کار رفته در سیستم نور مصنوعی رشد گیاه و اثر آن در تقلیل زمان رشد گیاه و بهره وری سیستم از لحاط افزایش تولید در واحد سطح

تغذیه

بررسی نوع تغذیه گیاه درجهت تقلیل زمان رشد گیاه و افزایش بهره وری سیستم از لحاظ افزایش تولید در واحد سطح با در نظر گرفتن جنبه اقتصادی در جیره نویسی

بررسی نوع تغذیه گیاه درجهت تقلیل زمان رشد گیاه و افزایش بهره وری سیستم از لحاظ افزایش تولید در واحد سطح با در نظر گرفتن جنبه اقتصادی در جیره نویسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان نور مصنوعی رشد گیاهان برگی مانند(گشنیز-ریحان-جعفری) و گیاهان دارویی مانند( نعناع فلفلی - آویشن - اسطوخودوس ) از نظر مقدار زاویه تابش و نوع ال ای دی و میزان شدت نور در کاهش زمان تولید و بالابردن بهره وری در واحد سطح  در سیستم گلخانه ای آب کشت ان اف تی مورد سوال می باشد؟

 

نوع تغذیه گیاهان برگی مانند (گشنیز-ریحان-جعفری) و گیاهان دارویی مانند (نعناع فلفلی-آویشن- اسطوخودوس) از نظر نوع و میزان مواد مغذی جهت رشد گیاه و کاهش زمان تولید و بالابردن بهره وری در واحد سطح در سیستم گلخانه ای آب کشت ان اف تی مورد سوال می باشد؟